ד"ר עידו וכטל

עידו וכטל

ארכיאולוגיה

נושא המחקר: הגליל העליון בתקופות הברונזה והברזל: דגמי יישוב, כלכלה וחברה

מנחים: פרופ' אילן שרון ופרופ' גידי שלח

תקציר: המחקר עוסק בבחינה מחודשת של ההיסטוריה היישובית של הגליל העליון בתקופות הברונזה והברזל (האלף השלישי עד ראשית האלף הראשון לפנה"ס) לאור ממצאי סקר ארכיאולוגי. הסקר הארכיאולוגי עוסק באיתור שרידים קדומים ומאפשר לאפיין את השינויים במערכת היישובית בזמן ובמרחב.  המחקר בוחן עבור כל תקופה ותקופה היכן אנשים התמקמו במרחב, באיזו צורה ובאיזו עוצמה. וכן, מה ניתן ללמוד ממיקום האתרים, מהאופי שלהם ומהיחס ביניהם על הדמוגרפיה הקדומה, על החברה והכלכלה בתקופות השונות. מלבד דיון מחודש בהיסטוריה היישובית של האזור, אני בוחן במחקר שיטה חדשה של סקר ארכיאולוגי שמטרתה להביא לרמת דיוק גבוהה  יותר של נתונים ביחס לעבודות-עבר, ולפיכך גם לתמונה היסטורית מדויקת וחדה יותר מזו שקיימת כיום במחקר.

פרסומים:
1.    Bloch, G., Francoy, T. M., Wachtel, I., Panitz-Cohen, N., Fuchs, S. and Mazar, A. (2010), "Industrial apiculture in the Jordan valley during Biblical times with Anatolian honeybees". Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (25): 11240-11245.

 

2.    Mazar A. and Wachtel I. (2015), The Persian /Early Hellenistic Fortress at Hurvat Eres, Israel Exploration Journal 65(2): 214-244.

3.    Mingyu, T., Shelach, G., Marder, O. and Wachtel, I. (2014), "Archaeological Investigating Report on Fuxin District Liaoning (2012—2013)". Beifang Wenwu (3): 3-10 (Chinese with English abstract).

4.    Shelach, G., Marder, O., Mingyu, T., Goldsmith, Y., Wachtel, I., Ovadia, A. and Wan Xiongfei (2016), "Human Adaptation and Socio-Economic Change in Northeast China: Results of The Fuxin Regional Survey". Journal of Field Archaeology 41(4): 467-485.

5.    Wachtel, I. (2014), The Mystery of 'Gal Yithro': Monumental Structure in The Upper Galilee. Qadmoniot 147: 16-18 (In Hebrew).

6. Wachtel, I. (2016), La Galilea, non sempre una zona di confine, LIMES 10\15: 332-342.

7. Wachtel, I. (forthcoming), Monumentality in Early Urbanism: Early Bronze Age north Levantine monument in context. Journal of Asian Archaeology.

8.    Wachtel I. (forthcoming), "The Architecture and Stratigraphy of Area S (Lower City)" in Zuckeman S., Wachtel, I. and Bechar, S. (eds), The Rise and Decline of a Canaanite Kingdom: A view from the Lower City of Hazor. Qedem Reports, Jerusalem.

9. Wachtel, I., Zidon, R. Garti, S. and Shelach, G. (forthcoming), Predicting modeling for archeological sites location: compering logistic regression and MaxEnt in north Israel and North-East China.

10.    Wachtel, I. Sabar, R. and Davidovich, U. (forthcoming), Tel Gush Halav during the Bronze and Iron Ages, in Stern, E.,  Ben-Tor, A. and Magness J. (eds.), Eretz Israel, Volume33, (L. Stager Volume, in Hebrew).

11.    Wachtel I. and Sugimoto D. T. (2016), "Tel En Gev, Area H: Architecture and Stratigraphy", in Sugimoto D. T. and Kansha H. (eds.), Tel ‘En Gev: An Interim Report on the 2009-2011 Seasons of Archaeological Excavations, Tokyo: Keio Archaeological Expeditions to the Western Asia, pp.53-96 (Japanese, English version forthcoming). 

 

 

מלגת נשיא תשע"ד

מלגת רוטנשטרייך תשע"ה