עומר ולדמן

עומר

החוג ללשון העברית

נושא המחקר: העברית של אבות ישורון – בחינה בלשנית־אינטרטקסטואלית

שם המנחה: פרופ' אליצור בר-אשר סיגל, ד"ר רועי גרינוולד

תקציר המחקר: מצד אחד בכוונתי להרחיב את שהתחלתי בעבודת המוסמך ולדון בזיקה הסגנונית של כל שירת ישורון למקורות העבריים הקלאסיים ולמשוררים בולטים מהשירה העברית החדשה (לפניו ובתקופתו). מצד אחר ארצה לתאר את קווי שפתו לפי תחומי הלשון: ניקוד, מורפולוגיה, תחביר ועוד.

תקציר ביוגרפי: את כל השכלתי האקדמית עד כה השלמתי באוניברסיטה העברית: אני בוגר החוגים ללשון ולספרות עברית ומוסמך החוג לספרות עברית והתוכנית לתלמידי מוסמך של בי"ס מנדל. נושא עבודת המוסמך שלי, בהנחיית פרופ' אריאל הירשפלד, היה "לשון וסגנון בשירת אבות ישורון בשנים 1934–1970".  

פרסומים:

"'תַּמֻּ כֵּלִים וְנִקֻּד': על הניקוד בשירת אבות ישורון", קובץ מאמרים על אבות ישורון, יראה אור בהוצאת מאגנס (התקבל לפרסום)

 

מלגת נשיא תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ט