ד"ר נילי גורין

nily.gorin@mail.huji.ac.il

החוג: מזרח אסיה

נושא המחקר: הגירת עבודה מסין לישראל מנקודת מבט מגדרית

המנחה\ים: פרופ' יצחק שיחור

 

מלגת נשיא תשע"ב