מרים תומא

miryam
מרים
תומא
mariam.touma@mail.huji.ac.il

החוג לשפה וספרות ערבית

נושא המחקר:  תרגום ספר הקודש לערבית בתקופת הנהדה (כלומר במאה ה 19) בהשוואה לתרגומם של רס"ג ויפת בן עלי הקראי

שם המנחה:  פרופ' מאיר חטינה וד"ר איאס נאסר

תקציר המחקר: אני אעבוד על פירושו של אלקרקסאני לפרק שמות. אלקרקסאני הוא פרשן קראי מהמאה העשירית שחי בבגדאד. פירושו של אלקרקסאני לפרק שמות עדיין בכתב יד. לכן בדוקטורט שלי אני אעשה מהדורה לפירושו של אלקרקסאני לפרק שמות ואנתח אותו. 

תקציר ביוגרפי: אני מרים תומא. סטודנטית לתואר שלישי באוניברסיטה העברית בחוג לשפה וספרות ערבית. תחום המחקר שלי הוא ערבית-יהודית. מתעניינת מאוד בדתות ובמיוחד בכתות קטנות שבכל דת ושהם שונים מהרוב.

מלגת נשיא תשפ"א