מרדכי (מוטי) לוי

mordechai_levi.jpg

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר:  העיצוב של דימוי עצמי מלכותי: נרטיבים אישיים בשירות השושלות העות'מאנית, הצפווית והמוע'ולית במאות השש-עשרה והשבע-עשרה

שם המנחה: פרופ' אייל ג'יניאו וד"ר יוליה רובנוביץ'

תקציר ביוגרפי: אני בעל תואר ראשון בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ובחוג לשפה וספרות ערבית ובעל תואר שני בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. עבודת הגמר שלי נכתבה בהנחייתם של פרופ' אייל ג'יניאו וד"ר יוליה רובנוביץ' תחת הכותרת: "הסולטאן העות'מאני בעיני השאה הצפווי – בין תפיסת ה"עצמי" ותפיסת ה"אחר" בכתביו האישיים של שאה טהמאספ הראשון (1576-1524)". מחקר זה שם לו למטרה לבחון כיצד השליט השני של איראן הצפווית הציג בזכרונותיו את סולטאן סולימאן הראשון (שלט 1520-1566) ומנגד הבנה והנכיח את תדמיתו האישית.

תקציר מחקר עבודת הדוקטורט שלי עוסקת בשאלה: מדוע בני השושלות העותמאנית, הצפווית והמוגולית עסקו בכתיבה בעלי רכיבים אוטוביוגרפיים במהלך המאות השש-עשרה והשבע-עשרה? מחקרי מתמקד בקריאה מעמיקה ושיטתית של מבחר נרטיבים אישיים מלכותיים בפרסית, בתורכית-עותמאנית ובערבית, וזאת במטרה לנתח את האופנים שבהם שליטים, נסיכים ונסיכות מקרב שלוש השושלות הציגו ועיצבו את דימויים העצמי, תוך שהדגישו את מקומם וחשיבותם בתוך ההקשרים התרבותיים, ההיסטוריים ודתיים של זמנם. כמו כן, במסגרת המחקר אני חוקר את החשיבות של כתיבה אוטוביוגרפית בתרבות התורכית-פרסית של התקופה הקדם-מודרנית ובוחן כיצד הובנו רעיונות כמו מלוכה, לגיטימציה וסובייקטיביות בחצרות של העותמאנים, הצפווים והמוגולים.

 

מלגת עזריאלי תשפ"ב

מלגת הנשיא תש"ף