מעין נאמן

מעין נאמן

החוג לתולדות האמנות

נושא המחקר: צנזורה וצנזורה עצמית באמנות ישראלית 

מנחה: ד"ר נעם גל

שנת התחלה בתכנית: תשע"ח