מנחם טייטלבאום

מנחם טייטלבאום

החוג לתלמוד והלכה

נושא המחקר:  החומר התנאי במדרש 'בראשית רבה', וזיקותיו למדרשי התנאים

שנת תחילת המלגה: תשפ"א