ד"ר מיכאל פרייקמן

indy424@gmail.com

החוג לארכיאולוגיה

נושא המחקר: מבנים מגליתיים בארץ ישראל

מלגת נשיא תשס"ח