יער חבר

yaar.hever@mail.huji.ac.il

החוג לבלשנות

נושא המחקר: תחביר של לשון צ'חא

מלגת נשיא תשס"ח