ד"ר יונתן רובין-רונן

yonigali@gmail.com

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: פעילות אינטלקטואלית ומגעים בין-תרבותיים בעכו במאה השלוש-עשרה.

תקציר המחקר: עכו של המאה השלוש-עשרה הייתה בירתה של הממלכה הצלבנית השנייה, אשר הוקמה לאחר מסע הצלב השלישי, מסע שהיווה ניסיון אירופי לשקם את הממלכה לאחר התבוסה בקרני חטין (1187). במאה השנים בהן התקיימה ממלכה זו (1291-1191) הייתה עכו עיר נמל תוססת וסואנת, שהכילה בתוכה אוכלוסייה מגוונת ביותר. בנוסף לכך, העיר הייתה בית למחבריהם של כמה וכמה טקסטים. הקורפוס הכולל את הטקסטים הללו לא נדון מעולם במחקר כמכלול תרבותי, וחלק מהחיבורים הכלולים בו כמעט שלא נדונו במחקר כלל. מטרתי היא לאפיין את העולם התרבותי והאינטלקטואלי שמתוכו צמחו החיבורים האלה. בעבודתי אני בוחן הן את מאפייניה הכלליים של הפעילות האינטלקטואלית בעכו כלומר, למשל, את מרכזי הלימוד שפעלו בה, הן את עולם הידע והרעיונות שהתקיים בעיר בשדות שונים כמו לשון ותרגום, תיאולוגיה וגיאוגרפיה. לאורך העבודה מוקדשת תשומת לב רבה לשאלה באיזו מידה הושפעה פעילות זו מהפוטנציאל שהיה קיים במזרח הלטיני להעברת ידע בין תרבויות שונות. במובן זה ניתן לומר שאני בוחן את התפיסה המקובלת שלפיה האירופאים תושבי המזרח היו עסוקים בלחימה ובהישרדות ולכן לא למדו דבר משכניהם הנוצרים המזרחיים, המוסלמים והיהודים.

מלגת נשיא תשס"ח