יונתן נגב

יונתן נגב

שפה וספרות ערבית

נושא המחקר: התפתחותה של השיעה מתופעה ערבית לתופעה פרסית-איראנית

שם המנחה: פרופ' מאיר מ' בר-אשר וד"ר מיכאל אבשטיין

תקציר המחקר: מחקרי שואף לתאר את התפתחותה של השיעה מתופעה ערבית במקורה לתופעה פרסית-איראנית מובהקת. לפיכך אני מבקש לנתח חיבורים שיעיים בערבית ובפרסית שמקורם במרכזים השיעיים באיראן, למן המאות התשיעית-עשירית ועד המאה השלוש-עשרה לספה"נ. מחקר שכזה עשוי לתרום רבות הן לפיזור הערפל סביב התפתחותה הדתית והפוליטית של השיעה, והן לזיהוי שורשיהן של מגמות שיעיות-איראניות בנות זמננו.

תקציר ביוגרפי: אני תלמיד דוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית. השלמתי את לימודי הבוגר בחוג לשפה וספרות ערבית ובחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, וכן לימודי הוראת השפה הערבית. בין תחומי המחקר שלי הם הזרם השיעי באסלאם, מיסטיקה מוסלמית ולימודים פרסיים-איראניים. עבודת הגמר שלי סקרה את תפיסת 'שם אללה הגדול' בין קבוצות שונות באסלאם, תפיסה שבה מהדהדת התפיסה היהודית בדבר 'השם המפורש'. 

 

מלגת נשיא תשע"ח

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ו