ד"ר יונתן יערי

jyaari@cc.huji.ac.il

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: מודל לאישוש מדעי המתבסס על רעיונות מתוך תורת הסיבוכיות במדעי המחשב.

תקציר המחקר: בסיס עבודת הדוקטורט שלי הוא מודל לאישוש מדעי המתבסס על רעיונות מתוך תורת הסיבוכיות במדעי המחשב. במסגרת תורת הסיבוכיות היו בעשורים האחרונים מספר רב של התפתחויות משמעותיות בנושאים הקרובים לתחומי מחקר השייכים באופן מסורתי לפילוסופיה. כך למשל ישנו עיסוק אינטנסיבי בשאלות הנוגעות לטיבו של ידע וכן חשיבה חדשה על מהי הוכחה. מטרתי הכללית במחקר היא לבחון חלק מההתפתחויות הללו בעיניים פילוסופיות ולראות כיצד הן רלוונטיות לדיונים בתוך פילוסופיה. הנושא הספציפי בו אני מתמקד הוא מודל של הוכחה במדעי המחשב הקרוי "הוכחות אינטראקטיביות" אשר פותח מאז שנות השמונים. על-ידי שימוש בעקרונות העומדים בבסיס המודל הזה אני מציע תורת אישוש אלטרנטיבית למדעים אמפיריים במסגרת פילוסופיה של המדע. אני מקווה שתורה זו, שאני מכנה "אישוש אינטראקטיבי" תוכל להוות חלופה ראויה לתורת אישוש בת קיימא ובסיס לדיון בפילוסופיה של המדע.

מלגת נשיא תשס"ח