ד"ר יגאל בלוך

yigal9@netvision.net.il

החוג להיסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: מחקרים בכרונולוגיה האשורית ובכרונולוגיה של המזרח הקרוב הקדום במאה ה-13 לפסה"נ.

מנחה: ד"ר נילי ואזנה

תקציר המחקר: עבודתי תציע שיחזור מחודש של הכרונולוגיה של ממלכת אשור במאה ה-13 לפסה"נ ותצביע על השלכות השיחזור הזה לשיחזור הכרונולוגיה של המזרח הקרוב הקדום כולו בתקופה הנדונה ולהבנת חלק מאירועי-מפתח בתולדות האזור באותה תקופה. עבודתי תעשה שימוש בתעודות מנהליות, בחליפת מכתבים בין פקידים אשוריים שונים ובכתובות היסטוריות של מלכי אשור על-מנת להשלים ולתקן במידת הנדרש את הסכימה הכרונולוגית של ממלכת אשור במאה ה-13 לפסה"נ, ששוחזרה עד עתה על-סמך רשימת המלכים האשורית, המציינת את סדרם הכרונולוגי של מלכי אשור ואת מספר שנות מלכותם. חלק ניכר מהתעודות האשוריות שישמשו בסיס לעבודתי נתגלו בצפון-מזרח סוריה ופורסמו רק לאחרונה. התעודות הנ"ל מאפשרות, לראשונה, הגדרה של תאריכים אשוריים השייכים לפרק-זמן של כחמישים שנה (1269-1218 לפסה"נ) עם דיוק עד כדי חודש. הגדרה זו, בהשוואה לתעודות משנת מלכותו הראשונה של תִגלַת-פִּלאֶסֶר א' (1114-1076 לפסה"נ) המציינות את מקומם של חודשי השנה האשורית ביחס לשנת החמה, תצביע על כך שחודש אשורי נתון (והחודש הראשון של השנה הקלנדרית האשורית בפרט) עשוי היה לחול בעונות שונות של שנת החמה. המסקנה הזאת שוללת את האפשרות של עיבור השנה הקלנדרית האשורית במאות ה-13-12 לפסה"נ, עד לימיו של תִגלַת-פִּלאֶסֶר א'. כיוון ששנה ירחית נטולת עיבור (המונה 354 יום בממוצע) קצרה משנת החמה (כ-365.25 יום), עבודתי תחייב שינוי מסוים בשיחזור תאריכי מלכותם של מלכי אשור במאה ה-13 לפסה"נ: שנות מלכותו של שַלמַנאֶסֶר א' תוגדרנה עתה כ-1269-1241 לפסה"נ ושנות מלכותו של תֻכֻּלתִ-נִנֻרתַ א' תוגדרנה כ-1240-1205 לפסה"נ. כמו כן, עבודתי תצביע על זיקות בין הכרונולוגיה האשורית במאה ה-13 לפסה"נ לכרונולוגיות של מצרים, בבל והאימפריה החיתית באותה תקופה. זיקות אלה ידועות במחקר זה זמן רב, אולם שיחזור הכרונולוגיה האשורית שיוצע בעבודתי יחייב לקבוע תאריך מדויק לתחילת מלכותו של רעמסס ב' במצרים: 1290/89 לפסה"נ. קביעה זו תוביל למסקנה, כי כריתת חוזה השלום בין מצרים לאימפריה החיתית בשנת מלכותו ה-21 של רעמסס ב' התרחשה שבע-שמונה שנים לפני ההשתלטות הסופית של ממלכת אשור על ממלכת חַ'נִגַלבַּת, אשר שכנה בצפון-מזרח סוריה – השתלטות שיצרה, לראשונה בתולדות המזרח הקרוב הקדום, איום של עימות צבאי ישיר בין ממלכת אשור לאימפריה החיתית. המסקנה הזאת תחייב הערכה מחודשת של מניעיהם המדיניים של מלך האימפריה החיתית, חַ'תֻּשִלִ ג', ושל רעמסס ב' בכריתת חוזה השלום ביניהם, וכן הערכה מחודשת של מערכת היחסים הכוללת בין מצרים לאימפריה החיתית לפני כריתת חוזה השלום. בכך תודגם הרלוונטיות של השיחזור הכרונולוגי המוצע בעבודתי להבנת תהליכים היסטוריים, שיש להם משמעות גם להערכת המצב המדיני בארץ כנען ערב הופעתו הראשונה של עם ישראל בארץ זו (הופעה המתועדת בכתובת היסטורית של מרנפתח, בנו של רעמסס ב').

תקציר ביוגרפי: דוקטורנט בחוג להיסטוריה של עם ישראל (התמחות בתקופת המקרא).

מלגת נשיא תשס"ח