יאיר שגב

Yair

החוג למקרא

נושא המחקר: העריכה המשנה-תורתית בספרי נביאים ראשונים: שאלת זיקתה לספר דברים ולחוקיו

שם המנחה: ד"ר רוני גולדשטיין

תקציר המחקר: מחקרי יעסוק בעריכה של ספרי נביאים ראשונים ובקשר שלה לספר דברים ולקובץ החוקים שבו (פרקים י"ב – כ"ו). מדע המקרא הכיר כבר במאה הי"ט בקשר בין הצדדים, ואולם הותיר פתוחה את סוגיית טיב הקשר ופרטיו. על כך נוספה השחיקה שחלה במושגים המחקריים. בכוונתי לברר לעומק מה טיב היחסים בין הכתובים: מה הכירו העורכים של נביאים ראשונים מספר דברים, ובאיזה שלב של העריכה?   

 

מלגת נשיא תשע"ז