טל נהרי

t
טל
נהרי
מדעי הקוגניציה
tal.nahari@mail.huji.ac.il

מדעי הקוגניציה

מנחים: ד''ר יוני פרצוב וד''ר ערן אלדר

נושא המחקר: מסע החיפוש בנבכי התודעה

תקציר המחקר:
המחקר שלי עוסק בתהליך החקר האנושי והחיפוש אחר מידע ומשמעות, ע"י פירוקו לשני מימדים - החיפוש אחר מידע בסביבה החיצונית, למול החיפוש אחר מידע בתודעה הפנימית. במחקר, נבדק האיזון בין שני תהליכי חיפוש אלו: החיפוש החיצוני בסביבה באמצעות מעקב אחר תנועות עיניים, והחיפוש הפנימי בעזרת סוגים שונים של מידע הקיים בזיכרון, כגון אירועי עבר וידע סמנטי. המחקר מבוסס על גישה רב תחומית, ומשלב מתודולוגיות שונות וכלי מחקר מגוונים – החל ממדידות התנהגותיות ופיזיולוגיות וכלה בשיטות דימות מוחי מתקדמות. המחקר מכוון להבנה עמוקה יותר של התהליכים הקבועים והמשתנים הנובעים מהחיפוש אחר מידע בסביבה החיצונית והפנימית, וכיצד איזון זה משפיע על קבלת החלטות, למידה ומצבי רוח.

 

תקציר ביוגרפי: שמחה על הקיים

פרסומים:

 https://www.researchgate.net/profile/Tal_Nahari2/research

מלגת עזריאלי תש"ף