טל מאיר גלעדי

tl_gldy.jpg

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: אמת ומראית עין לפי הגל 

שם המנחה: ד”ר מיכאל רובק ופרופ’ דינה אמונדס (Freie Universität Berlin). 

תקציר המחקר: בעבודתי אני מנתח את מבנה ספרו של הגל "פנומנולוגיה של הרוח" בדרך שטרם נוסתה בעבר. המבנה הבלתי טיפוסי של הפנומנולוגיה של הרוח פורש בדרך כלל בתור רצף של פרקים המכונים מומנטים, אך ניתן להבינו גם בתור שתי סדרות מקבילות של תיאור והסבר – מראית עין "בשביל התודעה" ואמת "בשבילנו" (הפילוסופים). אני מאמין שבאמצעות ניתוח מבנה זה של ה"פנומנולוגיה של הרוח", אוכל לתת דין וחשבון מדויק יותר על משמעות המושגים אמת ומראית עין לפי הגל. כל זאת במטרה להגן על העמדה לפיה, אצל הגל, הגעה לאמת פילוסופית הינה דרך לייצב את עולם התופעות האמפירי. 

תקציר ביוגרפי: תחום העניין העיקרי שלי הוא הפילוסופיה הגרמנית אחרי קאנט כמו גם גלגוליה במאה ה-20 ובפילוסופיה בת זמננו. נושא המחקר שלי הוא מושגי האמת ומראית העין לפי הפילוסוף ג.ו.פ. הגל כפי שהם משתקפים ממבנה ספרו "פנומנולוגיה של הרוח". בנוסף, אני מתרגם ספרי פילוסופיה מצרפתית ומגרמנית ומתעניין בתולדות הפילוסופיה בישראל.

פרסומים:

  • “Sur le « pour nous » dans la Phénoménologie de l'Esprit. Étude de cas : Maîtrise et servitude”, Archives de Philosophie, forthcoming.
  • “Kenley R. Dove, Joseph Gauvin and the “for us” in Hegel's Phenomenology”, Hegel-Jahrbuch, forthcoming.
  •  “On the Second Generation in the Department of Philosophy in the Hebrew University: between Nathan Rotenstreich and Yehoshua Bar-Hillel”, in Yfaat Weiss and Uzi Rebhun (ed.), History of the Hebrew University, 5th volume (1948-1967), Magnus Publications, forthcoming.

 

מלגת נשיא תשע"ט