טופז הלפרין

topaz_halperin.jpg

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: איחוד תיאוריית האבולוציה עם אקולוגיה של חברות

שם המנחה: ד"ר ארנון לוי

תקציר המחקר: מחקרי עוסק בגל הניסיונות העכשוויים לאחד בין אבולוציה לבין אקולוגיה של חברות. מטרותיו המרכזיות של המחקר הן לבאר את הסוגיות הקונספטואליות שמלוות את מאמצי האיחוד הללו ולדון בהשלכותיהן על הבנת הקשר בין תהליכים אקולוגיים לאבולוציוניים. 

תקציר ביוגרפי: אני דוקטורנטית בחוג לפילוסופיה ובתכנית הבין-אוניברסיטאית להיסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים.

פרסומים:

  • Halperin, T., Carmel, L., & Hawlena, D. (2017). Movement correlates of lizards’ dorsal pigmentation patterns. Functional Ecology, 31(2), 370-376.
  • Halperin, T., Kalyuzhny, M., & Hawlena, D. (2018). How to use (and not to use) movement‐based indices for quantifying foraging behaviour. Methods in ecology and evolution, 9(4), 1088-1096.

 

 

מלגת הנשיא תש"ף