טאילי הרדימן

טאילי

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: היסטוריה של מדעי חברה במאה ה-19, היסטוריה של ידע, איסוף ותצוגה

 

תקציר המחקר: התפתחות הגותית וחזותית של אתנוגרפיה במאה ה-19 בבריטניה

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"א