טאילי הרדימן

taili_hardiman.jpg

החוג להיסטוריה

נושא המחקר: היסטוריה של מדעי חברה במאה ה-19, היסטוריה של ידע, איסוף ותצוגה

שנת תחילת המלגה: תשפ"א