חגי עמנואל

khgy_mnvl.jpg

החוג לתלמוד

נושא המחקר: Talmudic reasonning and the Sasanian context of the Babylonian Talmud

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט