הילה יחיאלי

hylh_ykhyly.jpg

החוג לתולדות האמנות והוראת תולדות האמנות

תחום/נושא המחקר: ייצוגי תרבות חומרית מצרית בציורי רנסנס

מנחה: פרופ' ארלט דויד וד"ר לולה קנטור קזובסקי

תקציר המחקר: במחקרי ארצה להתחקות אחר הופעתם של חפצים מהתרבות החומרית המצרית העתיקה בציורי הרנסנס האיטלקי. בנוסף, אבקש לברר האם השתקפותה של תרבות חומרית מצרית באמנות הרנסנס היא תוצאה של היחס העמוק של אנשי הרנסנס אל האמנות הגרקו-רומית שניכסה מאפיינים ממצרים הפרעונית או תוצאה של מגע ישיר עם חפצים מצריים שהיו שמורים באוספים. כמו כן אבקש לבדוק האם חפצים אלה זוהו כמצריים בתקופת הרנסנס, ומה היה השימוש שלהם בציור: האם בניית סביבה עתיקה או אוריינטלית, רמז לחכמה עתיקה או סיבה להופעת עיטור אסתטי.

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט