הגר שלו

הגר שלו

החוג ללימודי אסיה 

נושא המחקר: תפיסת הגוף בהאטה יוגה

מנחה: פרופ' יגאל ברונר

תקציר: עבודת הדוקטורט עוסקת בניסוח מחדש של תפיסת הגוף בהאטה יוגה. קורפוס הטקסטים העוסקים בהאטה יוגה מכיל תרגולים פיזיים שונים ומתרכז בין היתר בקשר שבין האנרגיה הגופנית (śakti) ובין המצב הסוטריולוגי של שחרור (mokṣa). על ידי בחינת הטקסטים הללו שיח חדש של בריאות ואלמוות מופיע כמו גם קטלוג מפורט של תרגולים פיזיים. עבודת הדוקטורט עוסקת בשאלות כמו: כיצד נתפס הגוף האנושי בהאטה יוגה? מהו הקשר של הגוף עם מצבי בריאות, אלמוות, ומצב שחרורה של הנשמה ממעגל הקיום? מהו הגוף האנושי שהיוגי משיג תוך תרגולו ובמה הוא שונה מגוף של אדם רגיל? מהו המפגש בין האספקטים הפיזיים והמטא-פיזיים של הגוף ההאטה יוגי? הדרך לענות על שאלות אלו חולשת על פני ציר דיאכרוני כאשר מחקר מולטי-דסיפלינארי מעורב: חלקו מחקר פילולוגי טקסטואלי הבוחן טקסטים בין המאה ה-11 למאה ה-15 בשפת הסנסקריט. החלק השני הינו מחקר אתנוגרפי שבמרכזו שלושת מסדרי הפרושים שבהודו (Daśanāmīs, Rāmānandīs, Nāth) שהינם היורשים של המסורת הטקסטואלית וחייהם מוקדשים ליוגה. על ידי בחינה של הגוף בהאטה יוגה כמוצר תרבותי, גם בכתבים וגם במסורת החייה, ניתן יהיה להבין טוב יותר את הטרנספורמציה ההיסטורית של המסורת הזו והדרכים בהן המודרניות עיצבה, עיוותה ואף בנתה מחדש את התפיסות המוקדמות של היוגה. בחינה כזו יכולה לשפוך אור חדש על הקטגוריזציה של הגוף במדעי הדתות ובאנתרופולוגיה.

תקציר ביוגרפי: דוקטורנטית בתחום לימודי הודו באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה הנוכחי עוסק בתפיסת הגוף בהאטה יוגה תוך קריאה מקרוב של טקטסים קלאסיים בסנסקריט בשילוב עבודה אתנוגרפית עם פרושים בהודו המודרנית.
תחומי מחקר נוספים:חברה ותרבות בהימאליה, פילוסופיה של ההינדוראיזם, מחקר יוגה מודרנית, מבנה חברתי של ההינדואיזם.

פרסומים:

 

Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2016. From Ruler to Healer: Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2016. From Ruler to Healer: Changes in Religious Experience in the Western Himalayas. HIMALAYA, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies. 6 (2):20-35.

Shalev, Hagar and Sharabi Asaf. Sanskritization of the Upper Castes: the Case of Mahāsū Followers. Ethnic and Racial Studies. (excepted for publication) 

Sharabi, Asaf and Hagar Shalev. 2018. Charismatic Mediumship and Traditional Priesthood: Power Relations in a Religious Field. Religion 48 (2): 198-214. 
 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ט

מלגת נשיא תשע"ו