דניאל לויתן

דניאל לויתן

ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

נושא: רחובות בארץ ישראל הרומית

מנחה: פרופ' זאב וייס

 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה