דניאל חן קליינמן

danielle_chen.jpg

החוג ללימודי אסיה

נושא המחקר: ספרות הקאקאוין: מאפיינים צורניים ונרטיביים

שם המנחה: פרופ' יגאל ברונר ופרופ' רונית ריצ'י

תקציר המחקר: מחקרה של דניאל בוחן את קורפוס ספרות הקאקאוין (kakawin) – סוגה ייחודית של שירת חצר הכתובה בג'אווית עתיקה, אשר שימשה את האליטות הג'אוויות השליטות כמדיום הלשוני המועדף לייצוג פוליטי וספרותי, בין המאה התשיעית ועד החמש-עשרה לספירה. המחקר בוחן את הכלים הפואטיים השונים בהם השתמשו המשוררים הג'אוויים, בעת שפיתחו זהות ספרותית עצמאית בתוך המרחב הקוסמופוליטי המכונה "הקוסמופוליס הסנסקריטי". המחקר מתמקד במיוחד באופנים החדשניים והיצירתיים בהם המשוררים העניקו פרשנות מחודשת למודלים השאולים מהספרות הקאויה  (kāvya) הסנסקריטית והתאימו אותם לסביבתם האסתטית והתרבותית החדשה. 

תקציר ביוגרפי: דניאל חן היא תלמידת מחקר במדור הודו ואינדונזיה של החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופ' רונית ריצ'י ופרופ' יגאל ברונר, וחברה בקבוצת המחקר " The new Ecology of Expressive Modes in "Early Modern South India" בניצוחו של פרופ' דוד שולמן. תיזת ה-MA שלה עסקה בתיאוריה האסתטית של אבהינבגופתה Abhinavagupta)), הפילוסוף והפואטיקן הקשמירי בן המאה ה-11. כעת היא עוסקת בספרות בג'אווית עתיקה (Kawi) ומתעניינת במיוחד במערכת היחסים המורכבת אותה אתה היא ניהלה עם המרחב הסנסקריטי, על ביטוייה השונים.

 

מלגת עזריאלי תשפ"ב

מלגת הנשיא תש"ף