דינה סנדר

דינה

החוג ללשון עברית

 נושא המחקר: העברית החרדית - אפיון לשוני

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי ארצה להרחיב את התיאור הלשוני של עברית חרדית, ולהציג מגוון תופעות לשוניותבתחומים שונים של חקר הלשון. חלק אחד של עבודתי יוקדש לתופעות שעניינן בלקסיקון ובסמנטיקה, חלקאחר של העבודה ידון בתופעות הנוגעות לדקדוק, ובחלקנוסף של העבודה ארצה להתמקד בתופעות לשון ייחודיות שקשורות לפרגמטיקה.

מנחים: ד"ר דלית אסולין (אוניברסיטת חיפה), פרופ' יוחנן ברויאר (האוניברסיטה העברית)

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון בחוגים לשון עברית ובלשנות באוניברסיטה העברית, והמשכתי לתואר שני בחוג ללשון עברית. 
עבודת הגמר שלי בחנה תופעה לשונית המיוחדת לעברית של "הפלג הירושלמי", תת־קבוצה חרדית־ליטאית, ותיארה אותה דקדוקית ופרגמטית. היא נכתבה בהדרכת פרופ' יוחנן ברויאר (האוניברסיטה העברית) וד"ר דלית אסולין (אוניברסיטת חיפה).

פרסומים: 

"'להבדיל אלף אלפי הבדלות' [le'avdil 'elef 'alfej av'doles]: הגייה אשכנזית בעברית חרדית – דקדוק ופרגמטיקה", לשוננו (בדפוס)

מלגת הנשיא תשפ"א

בוגרת התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ז