ד"ר דינה ברדיצ'בסקי

ד"ר
דינה
ברדיצ'בסקי
dina.doar@gmail.com

חוג: ספרות עברית

נושא המחקר: ייצוג המרחב בספרות מהגרים רוסית בישראל.

 

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט תעסוק בספרות מהגרים רוסית – ישראלית הנכתבת בעשורים האחרונים בעברית וברוסית. המחקר יבחן את ייצוג המרחב בקורפוס ספרותי זה, ואת עיצובם של מושגים כמו בית, מקומיות, נוודות, מולדת וגלות. שאלות אלה יידונו תוך בחינת השפעותיהן של מסורות ייצוג המרחב בספרות העברית ובספרות הרוסית לאורך המאה ה-20.

מלגת נשיא תשע"א