ד"ר גיל שגיא

gilisagi@gmail.com
החוג לפילוסופיה

נושא המחקר: נביעה לוגית

תקציר המחקר: אני עוסקת בפילוסופיה של הלוגיקה, והמחקר שלי נסוב על הנושא היסודי של מושג הנביעה הלוגית.

אני מתעניינת במקום של שפות פורמליות במושג הנביעה הלוגית, ומנסה לבחון אם ובאיזה אופן מושג הנביעה הלוגית בשפה הטבעית תלוי ברעיון של שפה פורמלית.

למחקר שני פנים עיקריים. האחד הוא ניסוח תפיסה הקושרת שפה פורמלית לנביעה לוגית באופן מהותי והגנה עליה מפני ביקורות שעולות מעמדות אחרות (שאולי רואות בשפה הפורמלית כלי לא הכרחי), והשני הוא מחקר היסטורי של המקום של הרעיון של שפה פורמלית בכתבים בלוגיקה מאריסטו ועד ימינו.

מטרתי היא לנסח עמדה מוצדקת מבחינה פילוסופית המתנגדת לתפיסות מקובלות של נביעה לוגית אך מתיישבת עם מושג הנביעה הלוגית כפי שהוא עולה בכתבים מרכזיים בלוגיקה לאורך ההיסטוריה.

מלגת נשיא תש"ע