ד"ר גילי קוגלר

gilikugler@gmail.com

 החוג למקרא

נושא המחקר: מסורת איום השמדת עם בסיפור חטא העגל ובסיפור המרגלים - מקרא ופרשנות.

תקציר המחקר: העבודה בוחנת את האמונה בנצחיות עם ישראל ואת שאלת אפשרות כיליונו דרך עיון בהתפתחות המסורות העוסקות במעשה העגל ובחטא המרגלים במדבר

מלגת נשיא תשס"ט