גיא דולב

גיא דולב

התוכנית ללימודי תרבות

 

נושא המחקר: אספקטים פרשניים וביקורתיים באמנות המחול במאה ה-20

תקציר: הפילוסוף הגרמני בן זמננו פטר סלוטרדייק הגדיר את המצאת ההרדמה הרפואית (אנסתזיה) כמהפכה שנייה בחשיבותה רק למהפכה הצרפתית. הוא טען כי אם ה-14 ביולי 1789 סימן התגברות על עריצות פוליטית, הרי שבניתוח ההרדמה הראשון ב-1846 נסדקה העריצות של הכאב על האדם. בעקבותיו, אני בוחן אתרים נוספים בזמן העכשווי שאספקט אנסתטי משחק בהם תפקיד מכונן. במילה 'אנסתזיה' כוונתי להשעיה מכוונת, מבוקרת וזמנית של קליטה חושית המאפשרת עבור סוכן חיצוני של כוח מרחב פעולה מחוסר התנגדות מצד הסובייקט המורדם. אותו כוח עשוי לרפא את הגוף המורדם, לחלל אותו או להרקיד אותו – ובכל המקרים האלה לשנות אותו באופן רדיקלי. במחקר שלי אני מבקש להתוות מערכת של דומויות שתקשור בין קודקודי המשולש הכוחני הזה, ובעקבות כך לחשוב מחדש את ההיסטוריה של המחול המודרני כמה שהכוח האסתטי שלו מצוי בתווך האנ-אסתטי שבין ריפוי לאלימות.

עבודת התזה שלי נכתבת בהנחייתן של פרופ' ויויאן ליסקה וד"ר קרולה הילפריך.

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"א