ברוך קרלין

ברוך קרלין

מדעי הדתות

תוכנית לימודי שלהי העת העתיקה ומורשתה

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ו