אפרת שמיר

אפרת שמיר

היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

כותרת: בחינת סוגיות אתיות של צדק חלוקתי מפרספקטיבה פילוסופית-כלכלית

מנחה: ד"ר איתי ניסן-רוזן 

  שנת התחלה בתכנית: תשע"ו