אנה נוביקוב-אלמגור

novikov.anna@gmail.com

החוג להיסטוריה כללית
נושא המחקר: בין גרמניה לפולין. מאבק הזהויות בשלזיה העילית בין שתי מלחמות העולם.

תקציר המחקר: מחקרי עוסק בשאלת הזהות או ההשתייכות של הקהילות היהודית והשלזית בעיר גרמנית לשעבר קטוביצה (Katowice) בין שתי מלחמות העולם. עיר זו, בדומה ליתר האזור של מזרח שלזיה עילית, הועברה מגרמניה לפולין אחרי מלחמת העולם הראשונה. אני בוחנת את הדינמיקה של שינוי ההגדרה העצמית אצל היהודים והאוכלוסייה השלזית דרך התמקדות בהשפעתם של שינויים פוליטיים וחברתיים בעיר שצורפה לרפובליקה הפולנית ועברה תהליך מואץ של פולוניזציה. במחקרי אני מתרכזת בפרק זמן של 13 שנים, משנת 1921, היא שנת משאל העם בשלזיה העילית, ועד לשנת 1934, כאשר פולין וגרמניה חתמו על חוזה אי התקפה בינהן. התמקדות באזור הגבול הנייד הינה מרתקת משום שעל האוכלוסייה היה להגדיר את עצמה מחדש בצורה לאומית בהתאם לדרישות הרשויות תוך מספר שנים. העימות בין ההגדרה ה"רשמית" הנדרשת ובין ההגדרה העצמית של התושבים הוא מקרה בוחן מסקרן של הגדרת זהות מצידה של אוכלוסיית גבול.

פרסומים:

“Zbąszyń, 1933”, Scripta Judaica-Cracoviensia, Jagiellonian University, vol. 7, 2009, pp. 115-121.

„Schlaraffia in Krakow (1909-1938) “, Ars Regia, Warszawa, 2010, forthcoming.

“Leo Baeck and Leon Ader: A Friendship Reflected in Correspondence”- preparing to publish in The Leo Baeck Institute Yearbook, Oxford University Press.

"Schlaraffia w Krakowie: historia i dzialalnosc", in Anna Kargol (ed), Na Wschodzie Krakowa. Wolnomularstwo i jego okolice od XVIII do XXI wieku, Krakow, 2010, forthcoming.

 

“Central Europe in the Middle East: The Russian Language in Israel”, in Tomasz Kamusella and Motoki Nomachi (ed), Borders of Identity and Language in Modern Central Europe, 2011, forthcoming.

מלגת נשיא תשס"ח