אלנתן חן

אלנתן חן

החוג ללשון עברית

נושא המחקר: סוגיות בתורת ההגה ותורת הצורות של ר' יונה אבן ג'נאח

שם המנחה: פרופ' אהרן ממן

תקציר המחקר: המחקר דן במספר סוגיות עקרוניות ופוריות בתחומי תורת ההגה ותורת הצורות בדקדוקו של ר' יונה אבן ג'נאח כפי שעולה מכל חיבוריו הדקדוקיים. המחקר יתבסס על מאגר נתונים זמין שייבנה דרך איסוף שיטתי של כל התופעות הפונולוגיות והמורפולוגיות הנידונות בספריו של ריב"ג.

פרסומים:

  • “Four Comments on the Text of Rabbi Yonah Ibn Janāḥ’s Kitāb al-Mustalḥaq”, Iberia Judaica 10 (2018), pp. 121–138
  • "בעיות מסירה ב'כתאב אלמסתלחק' (ספר ההשגה) לר' יונה אבן ג'נאח", העברית סו (תשע"ט; עומד לצאת לאור)
  • "ר' יונה בן ג'נאח כמפתח ומשכלל את תורת ר' יהודה חיוג': עקרונות, וכלים ליישומם", קובץ הכינוס הבין־לאומי על העברית והארמית בימי הביניים, האקדמיה ללשון העברית (עומד לצאת לאור)

 

מלגת נשיא תשע"ח