אלי אושורוף

אלי אושורוף

היסטוריה 

נושא המחקר: מאין באתם? תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת (1948-1920)

שם המדריך: פרופ' הלל כהן

תקציר: למדתי לתואר ראשון בחוגים להיסטוריה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית ולאחר לימודי השלמה המשכתי לתואר שני בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. עבודת התזה שלי תחת הכותרת "מאין באתם? תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת (1948-1920)" עסקה בהשתקפויות של היסטוריה יהודית ומקורות עבריים בכתביהם של אינטלקטואלים פלסטינים בתקופת המנדט הבריטי. בדוקטורט בהנחיתו של פרופ' הלל כהן אני מתכוון להמשיך לעסוק בהיסטוריה אינטלקטואלית פלסטינית במאה העשרים וביחסי הגומלין שלה עם אסכולות שונות: עות'מאניות, פרוטסטנטיות, ציוניות, מרקסיסטיות, אסלאמיות ואחרות.  

מלגת נשיא תשע"ו