אלי אושרוב

אלי אושורוף

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר: בעיית פלסטין, השאלה היהודית ופתרונות פוליטיים נשכחים: נקודת המבט הערבית, 1967-1920.

שם המדריך: פרופ' הלל כהן ופרופ' ישראל גרשוני

תקציר המחקר: עבודתו של אלי אושרוב עוסקת ביחסים בין האליטות הפלסטיניות והפן-ערביות לבין התנועה הציונית מתקופת המנדט ועד מלחמת 1967 ומתמקדת בדיון הערבי על שאלת מעמדם של היהודים כמיעוט לאומי במזרח התיכון. בין היתר המחקר עוסק ברעיונות שונים שהציעו מנהיגים ואינטלקטואלים ערבים לפתור את "בעיית פלסטין" ואת "השאלה היהודית" בדרך של פדרציה או מתן אוטונומיה יהודית מסוגים שונים. המחקר מתבסס על מסמכים מארכיונים ציוניים ובריטיים, על העיתונות הערבית ופרסומים פוליטיים נוספים בני הזמן ועל ספרות זיכרונות.  

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון בחוגים להיסטוריה והיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית ולאחר לימודי השלמה המשכתי לתואר שני בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. עבודת התזה שלי תחת הכותרת "מאין באתם? תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת (1948-1920)" עסקה בהשתקפויות של היסטוריה יהודית ומקורות עבריים בכתביהם של אינטלקטואלים פלסטינים בתקופת המנדט הבריטי. בדוקטורט בהנחיתו של פרופ' הלל כהן אני מתכוון להמשיך לעסוק בהיסטוריה אינטלקטואלית פלסטינית במאה העשרים וביחסי הגומלין שלה עם אסכולות שונות: עות'מאניות, פרוטסטנטיות, ציוניות, מרקסיסטיות, אסלאמיות ואחרות.

פרסומים:

  • Dotan Halevy and Eli Osheroff, ' Destruction as Layered Event: Twentieth Century Ruins in the Great Mosque of Gaza', International Journal of Islamic Architecture, 8 (1), 2019, pp. 45-69.
  • Eli Osheroff, "On the Corner of Balfour and Achad-Ha'am: Zionism, Nationalism and Imperialism in Early Palestinian Thought", Theory and Criticism, 49, January 2018 (Hebrew).
  • Eli Osheroff, "The Palestinian Abraham from Herbert Samuel to Oslo: A Shared Symbol in a Divided Space", Zmanim, 135 (Hebrew).
  • Eli Osheroff, “Between Two Soldiers: The Death Paradox of the Late Modern Era,” Hayo Haya, 10, 2014 (Hebrew).

Book chapter

  • Eli Osheroff, "The Philistines Be Upon Thee, Palestine: The Sea Peoples in early Palestinian Historiography". Accepted for publication in an edited volume on Bible and Nationalism in the Modern Age, forthcoming in Carmel publishing house (Hebrew).

Book review

  • Eli Osheroff, "Adel Mana, Nakba and Survival: The Story of the Palestinians Who Remained in Haifa and the Galilee, 1948-1956, Tel Aviv: Van-Leer and Hakibbutz 
  • Hameuchad Publishing House 2017 (Hebrew)", Journal of Levantine Studies, 8 (1), 2018.

מלגת נשיא תשע"ו

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח