ד"ר אילנה גולומביק-ציון

goloma@mscc.huji.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה

נושא המחקר: מעורבות מנגנוני סינכרון נוירונליים ביצירת ושליפת זיכרונות לפרצופים חדשים ולפרטים אישיים אודותם

מלגת נשיא תשס"ח