איליה מוזיאס

איליה מוזיאס

לימודי מזרח אסיה

נושא המחקר: ערכים קונפוציאנים, ובחינה גולבאלית של המלומדים ופיתות האלכימיה הפנימית במחצית השניה של המאה ה-16.

מנחה: פרופ' יורי פינס

מלגת פולונסקי תשע"ד