איילת ונגר

ayelet.wenger@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

שנת תחילת המלגה: תש"ף