איילת ונגר

awenger64@gmail.com

החוג לתלמוד והלכה

שנת תחילת המלגה: תש"ף