אור ארוך

אור

 

החוג לחינוך

נושא המחקר:  מבט ביקורתי על המפנה הרגשי בחינוך

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב