ד"ר אורן רומן

oren.roman@mail.huji.ac.il

 החוג ליידיש

נושא המחקר: השירה האפית ביידיש.

מלגת נשיא תשס"ט