ד"ר אופיר חיים

אופיר חיים

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא: פרשנות המקרא בפרסית-יהודית קדומה: כתבי היד בספרייה הבריטית ובספרייה הלאומית של רוסיה.

מנחים: פרופ' שאול שקד, ד"ר יוליה רובנוביץ'.

תקציר: מחקרי עוסק בפרשנות המקרא שנכתבה בפרסית-יהודית (פרסית באותיות עבריות) ומושתת על קורפוס של כתבי יד המתאורכים למאות ה-11 וה-12 שחלק משמעותי ממנו טרם נחקר. בין כתבי יד אלה, שרובם טרם פורסמו, קיים דמיון רב מבחינות רבות ומתקבל על הדעת כי מדובר בשרידים של קורפוס פרשני אחד. בנוסף לכך, חלק מן החיבורים הם בעלי אופי קראי מובהק, שכן מובאים בהם דבריהם של חכמים קראים וכן ניתן למצוא בהם מינוח קראי מובהק. בעבודתי אדון בשיטות הפרשנות בחיבורים אלה. כמו כן, אתחקה אחר המגעים של הספרות הפרשנית שנכתבה בפרסית-יהודית קדומה עם הספרות הפרשנית הקראית מן המאות ה-9–11, שלשונה העיקרית היא ערבית-יהודית, אך ניתן למצוא בראשית התהוותה גם חיבורים בעברית.

פרסומים:

Haim, Ofir. “Documents from Afghanistan in the National Library of Israel.” Ginzei Qedem 10 (2014), pp. 9-28. (in Hebrew)

Haim, Ofir. “An Early Judeo-Persian Letter sent from Ghazna to Bāmiyān (Ms. Heb. 4°8333.29).” Bulletin of the Asia Institute 26 (2016), pp. 103-119.

Haim, Ofir. “The Earliest Arabic Documents Written on Paper: Three Letters from Sanjar-Shah (Tajikistan).” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 43 (2016), pp. 143-189 (with Michael Shenkar and Sharof Kurbanov).

Haim, Ofir. “Further Documents from Afghanistan in the National Library of Israel.” AB"A: Journal for the Research and Study of the Jews of Iran, Bukhara and Afghanistan 10 (2017), pp. 6-21. (in Hebrew)

Haim, Ofir. “Polemical Aspects in an Early Judeo-Persian Bible Exegesis: The Commentary on the Story of Ḥannah (RNL Yevr.-Arab. I 4608).” Entangled Religions: Interdisciplinary Journal for the Study of Religious Contact and Transfer 6 (2018), pp. 162-200.

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ז

מלגת נשיא תשע"ה