אביאל אסטנובסקי

אביאל
החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון 

 

נושא המחקר: ספרות פרסית קלאסית וגלגוליה המודרניים

מנחה: ד"ר יוליה רובנוביץ

תקציר המחקר: 

אני מתעניין בחקר הספרות הפרסית הקלאסית וגלגוליה המודרניים השונים. במחקרי אתמקד באחד המחזורים הסיפוריים המכוננים של הספרות הפרסית והתרבות האיראנית בכלל, והוא אגדתו של סיאווּש (Seyāvosh). מחזור האגדות סביב דמותו ההרואית-טרגית של הנסיך סיאווש החל להתהוות עוד בתקופה הטרום-אסלאמית ומצא את ביטויו האולטימטיבי באפוס הלאומי האיראני – השאה-נאמה ("ספר המלכים") של פׅרדוסי (מת ב-1020 לערך). במרוצת הזמן הסתעף מחזור זה על ענפיו השונים אל רחבי המזרח התיכון האסלאמי, תוך שהוא לובש ופושט צורה לאורך זמן ומקום, בהשפעת גורמים דתיים, לאומיים, פוליטיים ואחרים. בנוסף, מחזור האגדות עבר הטמעה מרתקת במסורת העממית, לרבות דרך פעילותם של מספרי סיפורים עממיים במאה ה-20 באיראן.

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"א