קול קורא ליזמות מחקרית תשפ"א

בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מבקש לעודד יזמוּת מחקרית בקרב משתתפי
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים. לשם כך מוצעים בשנת הלימודים תשפ"א מענקים למימון
פעילות אקדמית יצירתית שמחוץ לתוכנית הלימודים הרגילה, כגון: שיתופי פעולה בינלאומיים
עם סטודנטים מישראל ומחו"ל, ארגון סדנאות וקבוצות למידה, ובכלל זה תמיכה בפרויקטים
מטעם "חברותא", וכיוצא באלו.

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 6 בספטמבר 2020

לפרטים נוספים, ראו את הקובץ הנמצא מטה