ברכות לשרגא ביק, נעם מאיר וטל נהרי על זכייתם במלגה היוקרתית של קרן עזריאלי לשנת תש"ף!

יוני 18, 2019

צוות תכנית הדוקטורנטים המצטיינים ובית ספר מנדל

מברך את הזוכים במלגת עזריאלי לדוקטורנטים לשנת תש"ף

שרגא ביק ונעם מאיר מהחוג למדע הדתות וטל נהרי מהחוג למדעי הקוגניציה

יישר כח!