שרגא ביק

shrg_byq.jpg
מדע הדתות

נושא המחקר: "שמור את המצוות": התגבשות מושג המצוות ותפקידו בעיצוב זהות חברתית בנצרות וביהדות בשלהי העת העתיקה.

שם המנחה: פרופ' ברוריה ביטון-אשקלוני

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי אני מתכוון להתחקות אחר האופנים שבו מתפקד השיח על המצוות ככלי בניסיון לעצב מחדש קהילות דתיות, הנעות במרחב היהודי-נוצרי של שלהי העת העתיקה. בתקופה זו מוסיפות להתקיים זו לצד זו קהילות שונות, אשר מקיימות כל אחת בצורה כזו או אחרת את "המצוות", אך פעמים רבות מבלי שמובאת הגדרה ברורה למשמעותו ולהיקפו של מונח זה. במקביל, הקטגוריה של ה"מצוות" משמשת גם ככלי פולמוסי בחיבורים נוצריים ויהודיים כאחד, אך גם בהם קשה למצוא הגדרה ברורה וחד משמעית. בעבודתי אני אבקש להתחקות הן אחר פרקטיקות שונות במרחב הנוצרי אשר מקשות על תפיסה דיכוטומית של שמירת המצוות, והן אחר האופנים שבהם נעשה שימוש בקטגוריה זו על מנת להבנות מחדש את השיח הדתי בשלהי העת העתיקה.

תקציר ביוגרפי: סיימתי תואר ראשון במשפטים ומדע הדתות בהצטיינות ותואר שני במדע הדתות בהצטיינות יתרה. את עבודת התזה שלי כתבתי אצל פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני בנושא "ואני תפילה: קול, גוף והאנתרופולוגיה של האדם המתפלל בספרות הנוצרית סורית ובספרות חז"ל". על עבודה זו זכיתי בפרס יצירתיות ומקוריות במדעי הרוח ע"ש פולונסקי לשנת 2017. בנוסף, אני משתתף בתכנית הדוקטורנטים לזכויות אדם ויהדות של המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מלגת עזריאלי תש"ף
מלגת הנשיא תשע"ח

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ה