חדשות

קול קורא למלגות רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים

פברואר 16, 2020

נתפלה הרשמה למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

פרטים נטספים בקול קורא ובתקנון

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

מורטון מנדל ז"ל (1921 – 2019)

אוקטובר 16, 2019

בי"ס ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח אבל על מותו של מורטון מנדל. מורט האמין בכוחם של מדעי הרוח לשפר את העולם, ובתור שכזה היה שותפה של האוניברסיטה בייסודו של מרכז סכוליון בשנת 2002 ושל בית ספר מנדל בשנת 2012. לאורך השנים הוא נשאר ידיד אמת של סכוליון ושל בית הספר, ליווה אותם בעניין רב, תמך בהם בנדיבות וטיפח אותם כבבת עינו. חבל על דאבדין ולא משתכחין.

 

קול קורא לתכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט לשנים תש"ף-תשפ"ג

יולי 17, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 15 באוגוסט, 2019

קולות קוראים לתלמידי בית ספר מנדל: נסיעות קצרות ויזמות מחקרית

יולי 17, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 15 באוגוסט, 2019