חדשות

ברכות ליהודית וייס, מרכז מנדל סכוליון, וליקיר פז, תכנית עמיתי מרטין בובר, על זכייתם במלגת עזריאלי היוקרתית לנקלטים חדשים במדעי הרוח והחברה

יוני 10, 2018

אנו מברכים את יהודית וייס, מרכז מנדל סכוליון, ויקיר פז, תכנית עמיתי מרטין בובר, על זכייתם במלגת עזריאלי היוקרתית לנקלטים חדשים במדעי הרוח והחברה.

"מלגת עזריאלי" מוענקת מדי שנה לשני חוקרים צעירים מצטיינים במדעי הרוח והחברה מכלל האוניברסיטאות בישראל.