חדשות

קול קורא לתכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט לשנים תש"ף-תשפ"ג

יולי 17, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 15 באוגוסט, 2019

קולות קוראים לתלמידי בית ספר מנדל: נסיעות קצרות ויזמות מחקרית

יולי 17, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 15 באוגוסט, 2019

 

קול קורא למלגות בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

יוני 25, 2019

לקול הקורא המלא באתר מנדל סכוליון

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא  http://scholarships.huji.ac.il

שימו לב תאריך אחרון להגשת הבקשות: 15 בספטמבר 2019

לשאלות ניתן לפנות למזכירות מרכז מנדל סכוליון: scholion@savion.huji.ac.il

ברכות לשרגא ביק, נעם מאיר וטל נהרי על זכייתם במלגה היוקרתית של קרן עזריאלי לשנת תש"ף!

יוני 18, 2019

צוות תכנית הדוקטורנטים המצטיינים ובית ספר מנדל

מברך את הזוכים במלגת עזריאלי לדוקטורנטים לשנת תש"ף

שרגא ביק ונעם מאיר מהחוג למדע הדתות וטל נהרי מהחוג למדעי הקוגניציה