חדשות

קול קורא למלגות בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

יוני 25, 2019

לקול הקורא המלא באתר מנדל סכוליון

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא  http://scholarships.huji.ac.il

שימו לב תאריך אחרון להגשת הבקשות: 15 בספטמבר 2019

לשאלות ניתן לפנות למזכירות מרכז מנדל סכוליון: scholion@savion.huji.ac.il

ברכות לשרגא ביק, נעם מאיר וטל נהרי על זכייתם במלגה היוקרתית של קרן עזריאלי לשנת תש"ף!

יוני 18, 2019

צוות תכנית הדוקטורנטים המצטיינים ובית ספר מנדל

מברך את הזוכים במלגת עזריאלי לדוקטורנטים לשנת תש"ף

שרגא ביק ונעם מאיר מהחוג למדע הדתות וטל נהרי מהחוג למדעי הקוגניציה

קול קורא לכנס תכנית הדוקטורנטים, 27-26 במאי 2019

ינואר 27, 2019

קול קורא לכנס סיום שנת הלימודים תשע"ט של התוכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר מנדל
בנושא "במה דברים אמורים? הגלוי והנסתר בטקסט ובחומר"

מועד אחרון להגשת תקצירי ההרצאות: 10 במרץ 2019

הכנס מאורגן ע"י מלגאי שנה ב' בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר מנדל, ופתוח לתלמידי שנה ב' ושנים מתקדמות בתכנית שטרם הציגו במסגרת זו.