חדשות

מורטון מנדל ז"ל (1921 – 2019)

אוקטובר 16, 2019

בי"ס ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח אבל על מותו של מורטון מנדל. מורט האמין בכוחם של מדעי הרוח לשפר את העולם, ובתור שכזה היה שותפה של האוניברסיטה בייסודו של מרכז סכוליון בשנת 2002 ושל בית ספר מנדל בשנת 2012. לאורך השנים הוא נשאר ידיד אמת של סכוליון ושל בית הספר, ליווה אותם בעניין רב, תמך בהם בנדיבות וטיפח אותם כבבת עינו. חבל על דאבדין ולא משתכחין.

 

קול קורא לתכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט לשנים תש"ף-תשפ"ג

יולי 17, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 15 באוגוסט, 2019

קולות קוראים לתלמידי בית ספר מנדל: נסיעות קצרות ויזמות מחקרית

יולי 17, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות: 15 באוגוסט, 2019

 

קול קורא למלגות בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

יוני 25, 2019

לקול הקורא המלא באתר מנדל סכוליון

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא  http://scholarships.huji.ac.il

שימו לב תאריך אחרון להגשת הבקשות: 15 בספטמבר 2019

לשאלות ניתן לפנות למזכירות מרכז מנדל סכוליון: scholion@savion.huji.ac.il

ברכות לשרגא ביק, נעם מאיר וטל נהרי על זכייתם במלגה היוקרתית של קרן עזריאלי לשנת תש"ף!

יוני 18, 2019

צוות תכנית הדוקטורנטים המצטיינים ובית ספר מנדל

מברך את הזוכים במלגת עזריאלי לדוקטורנטים לשנת תש"ף

שרגא ביק ונעם מאיר מהחוג למדע הדתות וטל נהרי מהחוג למדעי הקוגניציה