תכנית אקדמית

תכנית אקדמית לשנת תשפ"ב

קורסי חובה:

כתיבה מדעית באנגלית לתלמידי מוסמך של ביה"ס מנדל - גב' הלן לוי  

ניתן בסמסטר ב', בהיקף של שתי שעות שבועיות, לא מקנה נ"ז

בחינה מקרוב של ההיבטים הצורניים והסגנוניים של השיח האקדמי באנגלית וניתוח הכתיבה של אחרים מבחינת שימוש עקבי בכללי הדקדוק, אוצר מילים מתאים, מבנה המשפט והפסקה, שימוש בפיסוק ומוסכמות הכתיבה האקדמית. 

30912 שמרנות, פרשנות וחדשנות - הוראה משותפת, סמס' א: פרופ' רינה טלגם, סמס' ב: פרופ' דניאל שוורץ

שנתי, שווה ערך ל-4 נ"ז

פיתוח מודעות לתפקיד החוקר במדעי הרוח כפרשן על צומת דרכים: מחד גיסא, כמשמר מסורות אינטלקטואליות וגופי ידע עתיקים; ומאידך גיסא כחדשן היוצר יצירה מקורית. עיון במבחר דוגמאות לתהליכים פרשניים בהגות, בכתבי הקודש, בספרות ובאמנות מן העת העתיקה ועד ימינו ודרכן נבחן את תופעת הפרשנות, את הנחות היסוד שלה, ואת המתחים שבין שמרנות וחדשנות ביצירה פרשנית.

30900  קולוקוויום לתלמידי בית ספר מנדל - פרופ' דניאל שוורץ

לתלמידי שנה ב', סמסטר ב' 

הצגת קווי מתאר ראשוניים של עבודת הגמר המחקרית וקבלת תגובות, הצעות וביקורת מן המשתתפים. 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה 

סיור ופעילות תרבותית:

יום א' 11 בנובמבר 2021 (בוקר) / יום ד', 17 בנובמבר 2021 (ערב). אירוע תרבות

יום ד', 13 באפריל 2022. יום שלם (יציאה מירושלים ב-7.00, שיבה לקראת 19.00)

כנס סיום שנה:

** באחריות תלמידי שנה ב' במסגרת השתתפותם בקורס הקולוקויום

יום ד', 22 ביוני ויום ה' 23 ביוני 2021

אירועים כלל בית ספריים:

** פרטים נוספים יימסרו בסמוך לאירועים

אירוע פתיחת שנה אקדמית. יום א', 10 באוקטובר 2021. בין השעות 11:00 – 12:00.

אירוע חנוכה - הדלקת נר רביעי. יום ד', 1 בדצמבר 2021. בשעה 16:30.

טורניר פינג-פונג בית ספרי, סמס' א. יום א', 16 בינואר 2022. בשעה 11:00.

מסיבת פורים. יום ג', 15 במרץ 2022.

הרמת כוסית לכבוד פסח. יום א', 10 באפריל 2022.

טורניר פינג-פונג בית ספרי שנתי. יום ה', 9 ביוני 2022. בשעה 11:00.

אירוע סוף שנה אקדמית, לכבוד מקבלי תואר דוקטור. יום א', 19 ביוני 2022. בשעה 12:30.