יעקב קרויזר

יעקב קרויזר

החוג לספרות כללית והשוואתית

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז

נושא המחקר: נרטולוגיה פוסט-קלאסית ומושגי הקורא והקריאה