תמר לן

תמר לן

בלשנות

שם המנחה: ד"ר אייבי סיישל

 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה