תם סלע

tm_sl.jpg

החוג למדע הדתות 

נושא המחקר: הקהילה הנוצרית הפלסטינית

מנחה: ד"ר יונתן מוס

תקציר המחקר: מחקרי יעסוק בקשר שבין האוניברסליות והמקומיות בעיצוב זהותה של הקהילה הדתית המקומית, על פי מקרה הבוחן של הנצרות הפלסטינית והירדנית העכשווית ותהליך איחוד החגים.

שנת תחילת המלגה: תשע"ט