תום פרנס

תום פרנס

היסטוריה כללית

נושא המחקר: היסטוריה דתית בעת החדשה המוקדמת 

מנחה: פרופ' משה סלוחובסקי

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז